website element

Weten hoe je beweging realiseert

"De fabriek lag al geruim een dag plat. De monteurs kregen de machines niet draaiend. Het enige wat misschien nog zou kunnen was het inhuren van een gepensioneerde monteur. Een oude rot in het vak over wie de mythe ging dat hij altijd voor alles een oplossing had.
De kwieke oude man liep door de fabriekshal, luisterde, voelde aan de buizen en rook er zelfs aan. Na enig denken gaf hij met een hamer een klap op een van de buizen. Onder luid gejuich en applaus kwamen de machines piepend en krakend op gang.

De rekening van de monteur was € 1000,00. Voor de klap € 1,00 en weten waar je moet slaan € 999,00.
Wij onderscheiden ons omdat we weten waar we de "klap' moeten geven. En de rekening, daar komen we wel uit.

Individuele Coaching
Uitgangspunt:
In doorgaans korte, resultaatgerichte trajecten werken we "van gezond naar beter". 

Intervisie
Collega's kunnen helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep. 

Supervisie
Bij Supervisie gaat over van concrete problemen die de betrokkenen in zijn/haar werksituatie ontmoet.