website element

Individuele Coaching

Uitgangspunt
In doorgaans korte, resultaatgerichte trajecten werken we "van gezond naar beter".
We gaan ervan uit dat de coachee in staat is zijn verantwoordelijkheid te nemen. Voelen mag, denken moet.
We werken met vragen die werkgerelateerd zijn en/of persoonlijk.

Onze werkwijze ​ ​

  • een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin wordt onderzocht of het "klikt", wat de coachingsvraag is en of wij kunnen helpen bij die vraag. Ook komen werkregels zoals vergoeding en het maken van afspraken en het aantal afspraken aan de orde. Verder komt onze ervaring,opleiding en visie op coaching aan de orde
  • het coachingscontract maken we samen met daarin een begeleidingsplan en een concrete doelstelling. De basis is de helder (gemaakte) coachingsvraag: wat wil je bereiken? Een succesvol verloop betekent voor ons dat we niet "de oplossing geven". Dat is het stelen van de oplossing en de autonomie. We helpen bij het vinden van de oplossing. Het blijft jouw keuze 
  • een evaluatie.

Waarin onderscheiden we ons
Wij hebben als coach onze eigen problemen en tekortkomingen onder ogen gezien en zijn de confrontatie met onszelf aangegaan. Naast kennis en ervaring is dit volgens ons een noodzakelijke voorwaarde om gids te kunnen zijn voor anderen. Op onze website vermelden we bewust geen referenties. Mocht je deze willen, neem dan contact met ons op. Wij verstrekken je dan de namen en adressen van onze klanten die ons hebben toegezegd dit voor ons te willen doen.