website element

 

 

(Begeleide) Intervisie

Intervisie is gestructureerd overleg over de dagelijkse werkproblemen. Collega's kunnen elkaar helpen bij vragen als "wat zou jij doen om dit of dat probleem op te lossen" . Intervisie kan helpen op de weg naar meesterschap. Het accent ligt op kennisvermeerdering.
Onze ervaring is dat het bij het starten van de intervisie zinvol is een trainer/coach  de eerste paar bijeenkomsten te laten begeleiden. Heeft de groep zich de afspraken, werkwijze etc. eenmaal eigen gemaakt dan kan de groep zelf verder.
Gaat de intervisie niet over problemen die zich op de werkvloer voordoen maar over gedrag en persoonlijk functioneren dan is het altijd aan te raden een trainer/coach de intervisie te laten begeleiden.

MAXboeckhorst.nl  verzorgt voor jou graag deze vorm van leren.
Leren van collega's levert naast kennis, vakmanschap en verbondenheid een goede samenwerking en begrip voor elkaar op.