website element

Supervisie

Supervisie is een zeer geschikt instrument voor het verder ontwikkelen van en groeien naar effectief gedrag.
Je leert:

  • naar je denken, handelen, en voelen in bepaalde situaties terug te kijken en naar aanleiding hiervan je vraag te formuleren;
  • te bepalen wat je te doen hebt of nodig hebt om effectiever te zijn in je gedrag.

Supervisie verhoogt de tevredenheid met het werk en leidt tot beter zelfinzicht. De persoonlijke effectiviteit verbetert, en de betrokkenheid voor de organisatie wordt groter.
Veel ervaring met en diepgaande kennis over mensen en wat hen beweegt, maakt MAXboeckhorst een goede partner om voorjoude supervisie te begeleiden.