website element

Organisaties

In company trainingen ontwikkelen we volledig op maat. Jouw ervaringen, praktijk, cultuur en wensen spelen een belangrijke rol.
Onze jarenlange ervaring in het bedrijsleven staat er borg voor dat leerdoelen, werkwijze en het materiaal aansluit op jouw wensen.
Met behulp van de door ons ontwikkelde Communicator ® kunnen we snel en efficiënt jouw wensen vertalen naar een programma.
Het uitgangspunt is doelgericht werken. En niet onbelangrijk, werken met Hart en Ziel. Verbinding en passie maakt dat mogelijk.
De opgedane kennis, vaardigheden en ervaring gebruiken we in microsimulaties. Dit om te waarborgen dat het in de praktijk wordt toegepast.
Hierbij hoort ook de terugkoppeling naar jou.

De investering is voor jou aantrekkelijker dan de investering in afzonderlijke trainingen/opleidingen. Dit omdat we werken met een vast dagdeeltarief.
MAXboeckhorst verzorgt graag jouw trainingen/workshops/bijeenkomsten op jouw locatie of op één van onze locaties.
Voorbeelden van in company trajecten:

  • trainen, coachen en begeleiden van teams
    Denk daarbij aan leiderschaps- en talentontwikkeling, management development trajecten en loopbaanbegeleiding
  • professionaliseren van adviseurs, projectmanagers, interne trainers
  • procesbegeleiden van themadagen
  • begeleiden van verandertrajecten
  • verbeteren van cultuur ( bijvoorbeeld klantgerichtheid, pro-actief handelen, ondernemerschap binnen grenzen van het bedrijf).